Samen met ouders

Een goed contact met de ouders is heel belangrijk voor succesvol onderwijs. Kinderen presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij de school. Door open te staan voor elkaars ideeën en naar elkaar te luisteren zorgen we voor een goede samenwerking. We hebben elkaar nodig voor een goede ontwikkeling van de kinderen.

StudioHeartbeat_05_DeRegenboog-52

BasisOnline

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind. Via het handige ouderportaal BasisOnline communiceren we over praktische zaken. Iedere twee weken komt er een nieuwsbrief uit, die we ook publiceren in het ouderportaal.

Contactmomenten

We starten het schooljaar met ‘oudervertelgesprekken’; in deze gesprekken draaien we de rollen om en vertellen de ouders over hun kind. Dit levert mooie informatie op om een nog beter beeld van het kind te krijgen. Drie keer per jaar plannen we een 10-minutengesprek in. We kijken dan naar de vorderingen van je kind. De deur staat altijd open voor een gesprekje tussendoor en als er zorgen zijn over je kind, dan nemen we daar alle tijd voor.