Onderwijs in de onderbouw

In de kleutergroepen leren de kinderen vooral spelenderwijs. Het onderwijs dat wij bieden is daarop ingericht. We geven de kleuters alle ruimte om zich te ontwikkelen.

StudioHeartbeat_05_DeRegenboog-10

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van thema’s, die aansluiten bij hun interesse. Denk aan de bakker, de seizoenen of ridders en kastelen. Binnen de thema’s worden hoeken bedacht en opdrachten waarmee de kinderen aan bepaalde doelen werken. Deze doelen komen uit leerlijnen voor kleuters. Met deze leerlijnen volgen wij de ontwikkeling van je kind op vijf leergebieden: rekenen, taal, motoriek, spel en sociaal-emotioneel.

Ontwikkeling

We hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt. We leren kinderen goed met elkaar om te gaan. We besteden hier aandacht aan in lessen, maar zeker ook tijdens alle situaties die zich voordoen gedurende de dag. Iets durven vragen, samen spelen, iets oplossen, ruzies goedmaken, samen delen. De hele dag wordt er geleerd!

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen via een moderne methode Engels aangeboden. Zo investeren we in een goede basis voor later.