Ouderplatform

Omdat we de betrokkenheid van ouders van groot belang vinden, hebben we een ouderplatform. Dit platform is de (mee)denktank richting en het klankbord van de schoolleiding.

DeRegenboog-10

Wat doet het ouderplatform?

Het ouderplatform gaat in gesprek over actuele thema's en wisselt met de directie van gedachten over verschillende onderwerpen die de school aangaan. Hierbij valt te denken aan zaken rondom identiteit, onderwijs en communicatie. Bovendien heeft het ouderplatform een signalerende functie; het vormt een brug tussen ouders en schoolleiding. Op deze manier is het ouderplatform een waardevol klankbord en helpt het de directie en het team om weloverwogen keuzes te maken.

Samenstelling:

Leon Boot
Ruud aan de Wiel
Els van den Bout
Dik Klop
Janneke de Ruiter

Contact:

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan het ouderplatform? Schroom niet om een van ons aan te spreken!

Je kunt ook per e-mail (ouderplatform@regenboog-hardinxveld.nl) contact opnemen.