Een goede plek voor je kind

Over een poosje is het zover, je kind mag naar de basisschool. Een nieuwe periode breekt aan en natuurlijk wil je het beste voor je kind. Wij heten je van harte welkom op De Regenboog en vertellen je graag alles over onze school en wat ons bijzonder maakt.

StudioHeartbeat_05_DeRegenboog-23

De Regenboog is een moderne protestants-christelijke basisschool in Boven-Hardinxveld met 250 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Iedereen die onze identiteit respecteert, is welkom.

Als we ouders vragen hoe ze de school ervaren, dan waarderen ze de normen en waarden die wij kinderen meegeven. De school is een veilige plek, waar kinderen zich gezien voelen en kwalitatief goed onderwijs krijgen. De positieve sfeer draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen, dat zien wij terug in de resultaten, en daar zijn we trots op.

Onderwijs op niveau

De Regenboog is een school die echt aandacht heeft voor je kind en die ouders en kinderen betrekt bij het leerproces.We bieden onderwijs op niveau, met een breed aanbod en boeiende, eigentijdse lessen. Zo zorgen we ervoor dat je kind actief betrokken is en zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau.

Eigentijds leren

Het enthousiaste team bereidt je kind voor op de maatschappij van morgen. We willen dat je zoon of dochter zich maximaal kan ontwikkelen op een manier die past bij de 21ste eeuw en gebruik kan maken van zijn of haar talenten. Dit doen we met een gemotiveerd team, de nieuwste lesmethodes en vakken die de maatschappij van morgen vraagt. Zoals goed Engels vanaf groep 1, aandacht voor talentontwikkeling en wetenschap & techniek.

DeRegenboog-16

Kleurt ieder kind

Bij De Regenboog willen we kinderen motiveren tot leren op het niveau dat bij ze past en hun talenten laten ontwikkelen. We zorgen voor een breed onderwijsaanbod en boeiende, eigentijdse lessen.