Open Huis

Jaarlijks in januari organiseren we 'open huismomenten', waarop u zonder afspraak kunt langskomen om sfeer te proeven in ons schoolgebouw.

Ook vertellen we tijdens deze momenten graag over de wijze waarop de christelijke identiteit op onze school tot uiting komt. Daarnaast geven we informatie over ons onderwijs en onze werkwijze.

StudioHeartbeat_05_DeRegenboog-31

De 'open huismomenten' van januari 2024 zijn inmiddels gepasseerd. In januari 2025 worden deze opnieuw georganiseerd. Via social media, onze website en de plaatselijke krant (Het Kompas) wordt het 'open huis' onder de aandacht gebracht.

Het is altijd mogelijk om los van deze 'open huismomenten' kennis te komen maken op school. Neem gerust contact met ons op via Kennismaking en aanmelden | Nieuwe leerlingen (regenboog-hardinxveld.nl). We plannen dan in overleg een afspraak in.

Tot ziens op School met de Bijbel De Regenboog!