Missie en visie

Wij zijn een christelijke basisschool met als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen.

StudioHeartbeat_05_DeRegenboog-28

Missie en visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijk daarbij is dat we oog hebben voor ieder kind. We hebben een open houding, wederzijds respect en een goede relatie, waarin het kind zich gekend weet.

Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat:

  • we investeren in betrokkenheid van ouders en de plaatselijke gemeenschap.
  • het professionele team zichzelf en elkaar tot verdere groei brengt;
  • ons eigentijdse onderwijs kinderen uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen;
  • kinderen zich vormen tot verantwoorde mensen met lef en vertrouwen die van betekenis zijn;

Belangrijke pedagogische waarden voor onze school zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, een kritische blik reflecterend vermogen en samenwerking.

Binnen ons onderwijs geven wij hier invulling aan door:

  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken.
  • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen;
  • gevarieerde werkvormen hanteren: variatie werkt motiverend;
  • onderwijs op maat geven: differentiëren;
  • interactief lesgeven: we betrekken de leerlingen bij het onderwijs;