Onderwijs op niveau

Bij De Regenboog willen we kinderen motiveren tot leren op het niveau dat bij ze past en hun talenten laten ontwikkelen. We zorgen voor een breed onderwijsaanbod en boeiende, eigentijdse lessen. Door het uitdagende leerklimaat zijn de kinderen actief en betrokken.

StudioHeartbeat_05_DeRegenboog-38

Eigenaarschap

We werken met een dagplanning, planborden en weektaken. Zo krijgen kinderen goed zicht op wat ze die week gaan leren. Het maakt ze medeverantwoordelijk om de taken goed in te plannen en af te ronden. Kinderen leren binnen gestelde grenzen keuzes te maken. Dit vergroot hun zelfstandigheid en betrokkenheid bij het onderwijs.

In de hogere groepen hebben we regelmatig kindgesprekken. We praten samen over de doelen. Wat gaat al goed? Waar heb je hulp bij nodig? Kinderen kunnen dat zelf erg goed aangeven. Dat is een mooie ontwikkeling in eigenaarschap die ze in de loop der jaren doormaken.

Leerplein

In het lokaal en op de leerpleinen hebben we verschillende mooie werkplekken gecreëerd. Allemaal met een andere sfeer of functie. Zo kunnen kinderen zelf een werkplek kiezen waar ze prettig in werken: staand, zittend, bewegend, samen of juist stil en alleen, passend bij de taak en de behoefte.

Ondersteuning

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. Twee keer per jaar stellen de leerkrachten daarom een groepsplan op in nauwe samenspraak met de intern begeleiders. In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de plusgroep en de extra-instructiegroep. Kinderen die de lesstof lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding. Kinderen die de lesstof al goed beheersen, bieden we extra uitdaging.

Als een kind meer uitdaging nodig heeft, is dat ook mogelijk in ‘de Dolfijngroep’. Daar worden kinderen een dagdeel in de week begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Naast uitdagende leerstof en projecten krijgen ze ook verbredings- en verdiepingsopdrachten mee, die ze op andere momenten in de week uitvoeren.