Eigentijds leren

We leven in een snel veranderende wereld en dat betekent dat kinderen vaardigheden nodig hebben die passen bij de moderne tijd. Op De Regenboog geven we kinderen de ruimte om zelf kennis te ontdekken, te ontwikkelen en te delen. Ze leren samenwerken, initiatief nemen, creatief denken, reflecteren en presenteren.

StudioHeartbeat_05_DeRegenboog-42

Eigentijds leren

Het is ons doel om een school te zijn waar kinderen zich ontwikkelen op een manier die past bij de 21ste eeuw. Waarbij ze ten volle gebruik maken van hun talenten. Dit doen we met de nieuwste lesmethodes, technieken en vakken die de maatschappij van morgen vraagt. Zoals echt goed Engels, aandacht voor wetenschap & techniek en wereldoriëntatie met thema’s als klimaatverandering.

Engels in groep 1 t/m 8

Door de toename van internationalisering en het gebruik van nieuwe media vinden we een goede beheersing van de Engelse taal belangrijk. We werken met de methode Holmwood’s, een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8. Wij geloven in ‘leren door te doen’. De leerlingen krijgen veel input, oefenen zelfstandig en met de originele werkvormen en materialen in de groep.

Wetenschap & techniek

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het gebied van wetenschap & techniek. Wij vinden het belangrijk om gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied en laten kinderen projectmatig onderzoeken, ontdekken en ontwerpen. We hebben ook een eigen praktijklokaal en veel materialen.

Wereldoriëntatie

School is meer dan rekenen en taal. Kinderen willen het onbekende ontdekken en zich verwonderen over nieuwe werelden die voor ze opengaan. Voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer werken wij daarom met de methode ‘Blink’. Aan de hand van interessante thema’s, zoals klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel, komen de verschillende vakken op een logische manier aan bod. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van onze leerlingen, waardoor ze geïnteresseerd blijven.

Kinderen kunnen zich door ons eigentijdse aanbod breed ontwikkelen en ontdekken wat hun talenten zijn. Zo zorgen we ervoor dat ze na hun schooltijd op hun eigen niveau en met een heleboel bagage en blijdschap naar het voortgezet onderwijs gaan.