Onze identiteit

De Regenboog is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

StudioHeartbeat_05_DeRegenboog-4

Onze identiteit

Het belangrijkste doel van onze school is het geven van kwalitatief goed onderwijs. Dit is voor ons onlosmakelijk verbonden met het woord van God en de weg die God ons wijst. De Bijbel is bij het overbrengen van waarden, normen, kennis en vaardigheden ons richtsnoer.

In de omgang met elkaar leren we de kinderen om respect te hebben voor elkaar, aandacht en zorg te hebben voor hun leefomgeving en in een groep elkaar te helpen. Wij verwachten van ouders een positieve houding, inzet en medewerking om ons onderwijs gestalte te geven.

In de praktijk

We beginnen elke dag met een gebed, zingen samen liedjes en vertellen verhalen uit de Bijbel. Christelijke feestdagen vieren we met elkaar. We vinden het belangrijk om aan de kinderen te vertellen en te laten zien dat God voor hen wil zorgen en van hen houdt.

Onze identiteit