De schoolcommissie

Meerdere ouders zitten in de schoolcommissie.

DeRegenboog-10

Wat doet de schoolcommissie ?

Onze schoolcommissie bestaat uit ouders die lid zijn van de verschillende kerkgenootschappen in de regio. Samen met de directeur kijken ze naar de identiteit van de school. Ze adviseren o.a over de gebruikte methodes, nieuwe personeelsleden, de Bijbelverhalen en vieringen en de uitstraling van de school.
Dat kan ook leiden tot het organiseren van een ouderavond rond een bepaald thema. De leden van de schoolcommissie proberen een mooie aansluiting te vinden tussen het beleid van de school en de ouders te Boven-Hardinxveld. Samen gaan we voor goed en verantwoord onderwijs.

Samenstelling:

Leon Boot -voorzitter
Ruud aan de Wiel - secretaris
Els van den Bout
Dik Klop
Janneke de Ruiter

Contact:

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de schoolcommissie? Schroom niet om een van ons aan te spreken!

Je kunt natuurlijk per mail (schoolcommissie@regenboog-hardinxveld.nl) contact opnemen.