Onze school

School met de Bijbel 'De Regenboog' is een Protestants Christelijke Basisschool met als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. We laten ons hierbij leiden door de Bijbel, het Woord van God. Wij vinden het belangrijk dat zowel de leerlingen als de ouders zich thuis voelen bij ons op school. We willen een veilige, vertrouwde omgeving creŽren, waarbinnen ieder kind tot leren komt. Een goede relatie tussen ouder, kind en leerkracht is hierbij van groot belang.
Waar wij als school voor staan, omschrijven we in onze kernwaarden:
  • Wij vormen leerlingen tot verantwoordelijke mensen met lef en vertrouwen die van betekenis zijn
  • Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen
  • Wij zijn professionals die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen
  • Wij investeren in betrokkenheid van ouders en de plaatselijke gemeenschap
De ambitie van onze school laat zien hoe wij ons dagelijks onderwijs vormgeven en waar we naar streven.
  • Onze leerlingen ontwikkelen in een veilige omgeving. Omgangsregels vormen een doorgaande lijn in de school. We streven naar balans in de groepen.
  • De resultaten van de leerlingen worden ten minste twee maal per jaar geanalyseerd op school-,groeps-, en leerlingniveau. Deze analyse levert ons nieuwe informatie op voor het handelen van de leerkracht.
  • De school beschikt over een duidelijk plan waarin we het traject van toetsen, analyseren en observeren (sociaal-emotioneel) uitgewerkt hebben, zodat alle leerkrachten weten wat er op welk moment van het jaar van hen verwacht wordt.
  • Het eigenaarschap van leerlingen wordt vergroot door de focus te verleggen van resultaat naar proces.
  • Ons onderwijs is rijk en uitdagend en triggert kinderen om te leren. De leerkracht stemt zijn of haar feedback af op verschillen in de ontwikkeling tussen leerlingen
Ieder kind is anders en ontwikkelt zich anders. Daar zijn we ons van bewust en we spelen in op de verschillen de er zijn. De methodes die we gebruiken dragen hieraan bij. We hebben oog voor leerlingen die meer hulp en ondersteuning nodig hebben. Met hulp van onderwijsassistentes zorgen we voor meer instructie- en oefenmomenten. Waar nodig hebben we contact met verschillende instanties in de regio om de leerlingen verder te helpen.

De belangrijkste vakken, zoals taal, rekenen en (begrijpend) lezen, krijgen de meeste aandacht in de week. Maar daarnaast geven we ook (aandacht aan):
- WereldoriŽntatie: vanaf groep 3 werken we met een nieuwe methode, gericht op onderzoekend leren.
- Engels vanaf groep 1
- Les in mediawijsheid
- Sport, spel en bewegend leren
- Creatieve vakken
- Praktische verkeerslessen
- Veel aandacht voor het groepsproces door middel van spel en reflectie daarop