Wat is Uniek?Expertisecentrum Uniek is een multidisciplinaire zorgpraktijk die zich op scholen vestigt. Uniek biedt onder andere logopedie, kinderpsychologie en kinderfysiotherapie voor kinderen van 'De Regenboog' en voor kinderen uit de omgeving. Met deze multidisciplinaire aanpak óp school streeft Uniek naar kwalitatieve zorg voor kinderen met een hulpvraag waarbij er korte lijntjes zijn tussen ouders, professionals en leerkrachten in de vertrouwde omgeving van het kind.

Bij Francisca Klop (logopediste) kunt u onder andere terecht voor onderzoek en behandeling bij articulatieproblemen, taalproblemen, stemproblemen en afwijkende mondgewoonten (zoals slissen en duimen).

Bij Ilona Coppens (fysiotherapeute) kunt u terecht voor onderzoek en behandeling bij motorische problemen.

Bij Liesbeth Luycx (GZ- psycholoog kind en jeugd) en Leontine Teeuw (orthopedagoog) kunt u onder andere terecht voor problemen bij:

  • Het leren: zoals bij lezen en spellen (dyslexie), rekenen (dyscalculie), begrijpend lezen
  • Het welbevinden op school, motivatieproblemen
  • De aandacht (concentratie, impulsiviteit), werkhouding en motivatie
  • Sociale contacten (problemen in de contacten en relaties met gezinsleden, leeftijdsgenoten en/of leerkrachten of docenten),
  • Emotionele problemen, zoals somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, (faal)angst, verdriet of boosheid
  • Psychosomatische klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid

De psycholoog onderzoekt, brengt de oorzaak in kaart en behandelt het kind/de jongere (en ouders) op een doelgerichte, oplossingsgerichte manier. Voorbeelden van individuele behandelvormen die gebruikt worden zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en speltherapie.