Sociaal Team

Sociaal team Hardinxveld-Giessendam

In Hardinxveld-Giessendam is er sinds 2015 een Sociaal team. Bij het Sociaal team kunnen alle burgers van Hardinxveld terecht voor vragen en advies over bijvoorbeeld wonen, werk & inkomen, welzijn, (psychische) zorg, uw gezin, hulp bij opvoeding en relationele vragen.
Het sociaal team bestaat uit medewerkers met eigen specialisme: een wijkverpleegkundige, medewerkers die mensen met een beperking ondersteunen, thuisbegeleiders, medewerker vanuit het Leger des Heils, gedragswetenschapper Jeugd GGZ (veel samenwerking met de huisartsen), jeugdprofessionals, (algemeen en school) en maatschappelijk werkers.
De schoolmaatschappelijk werkers zijn nauw betrokken bij de scholen in Hardinxveld-Giessendam.

Wat houdt het schoolmaatschappelijk werk in?
Kinderen hebben soms problemen die samenhangen met hun thuissituatie en leefomgeving. De school heeft ook een taak in het bieden van zorg aan deze leerlingen. De schoolmaatschappelijk werker kan hierbij hulp bieden, zowel aan de leerkracht of IB als aan de ouders.
Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met de school en is onderdeel van de zorgstructuur. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden. Veelal kan de hulp zelfs op school plaatsvinden.

Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor kortdurende hulpverlening, bijvoorbeeld op het gebied van:
 • Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind.
 • Omgaan met de scheiding van de ouders.
 • Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of gepest worden.)
 • Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag).
 • Opvallend gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag of pesten).

De schoolmaatschappelijk werker:
 • Geeft informatie en advies aan ouders en kinderen.
 • Onderzoekt de oorzaken van de problemen.
 • Begeleidt de ouders, leerkrachten en/ of het kind.
 • Geeft leerkrachten en de intern begeleider advies.
 • Verwijst kinderen als het nodig is naar relevante hulpverlening.
  Dit gaat altijd in overleg met de jeugdprofessionals in het sociaal team.

Aanmelding bij het Sociaal Team/ School Maatschappelijk Werk is mogelijk via de intern begeleider van de school.

Ook is het mogelijk dat ouders/verzorgers direct contact opnemen met het sociaal team.
Het Sociaal team is op werkdagen bereikbaar tussen 13.00-17.00 uur op telefoonnummer: 0184-751616 of via sociaalteam@hardinxveld-giessendam.nl
Bij spoed is de Crisisdienst ZHZ te bereiken op telefoonnummer: 0800-1471.