Ouderraad

Profielschets Ouderraad
Wat doet de Ouderraad nu eigenlijk? De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders (met kinderen op de Regenboogschool) aangevuld met juf Arda de Groot vanuit het schoolteam.
De Ouderraad ondersteunt het schoolteam bij allerlei activiteiten die op school gedaan moeten worden naast het lesgeven. Het lesgeven zelf is de taak van het schoolteam. U kunt dan denken aan de organisatie van het sinterklaasfeest, de fancy fair, assistentie bij de Paas- en Kerstviering en de koningsspelen, maar ook het koffie en thee verzorgen bij informatie- of afscheidsavonden. Ook assistentie bij de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi en de organisatie van het schoolkorfbaltoernooi en onderhoudswerkzaamheden aan de school of het plein, worden door leden van de Ouderraad geregeld. Ook proberen we altijd om van de afscheidsavond van groep 8 een leuke en gezellige avond te maken.
We vergaderen meestal 5 keer per schooljaar en bestaan op dit moment uit de volgende personen:
- (voorzitter) (vacature)
- Mirjam Kamsteeg (penningmeester)
- Margriet de Ruijter (secretaris)
- Arda de Groot (vertegenwoordiging namens het schoolteam)
- Arno Blokland
- Astrid de Boon
- Edwin Kwakernaak
- Ilona Meerkerk
- Tineke de Ruijter

Om u een idee te geven: in oktober/november starten de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest. Er moeten allerlei zaken geregeld worden om de sint een goede ontvangst op school te geven en om voor elk kind in de onderbouw een leuk schoencadeau te regelen. Hierna volgt al snel het Kerstfeest, waar elk kind een passend geschenk krijgt. De ouderraad zorgt er ook voor dat de bankjes en stoeltjes voor de kinderen voorin de kerk op tijd naar de kerk gebracht worden. Als het weer het toelaat, is er na afloop van de kerstviering nog de mogelijkheid om wat te drinken op het kerkplein.
In het voorjaar volgen dan het Paasfeest en de koningsspelen. Tweejaarlijks wordt er een fancy fair georganiseerd.
De materiaalcommissie zorgt voor vervanging/aanpassing van toestellen op het schoolplein en alle voor de hand liggende klusjes in de schoollokalen.

U begrijpt: er is het hele schooljaar genoeg te doen! Een aantal ouders is gestopt of gaat aan het eind van dit schooljaar stoppen. Daarom zoeken we nog een tweetal ouders die mee willen draaien in de ouderraad. Mocht u vragen of interesse hebben, neem dan gerust contact op met n van de ouderraadsleden of stuur ons een mailtje.
Heeft u nog goede ideen, opmerkingen of suggesties? U kunt deze altijd aan ons doorgeven via het volgende adres: ouderraad@regenboog-hardinxveld.nl