Open, veilig en vertrouwd

Basisschool De Regenboog is een veilige en vertrouwde plek waar kinderen met plezier naartoe gaan. Vanuit onze christelijke identiteit geven we de kinderen normen en waarden mee. De leerlingen leren wie ze zijn en hoe ze willen zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze met anderen om kunnen gaan. Ze leren van en met elkaar, zorgen voor elkaar en sluiten mooie vriendschappen.
Positieve cultuur
Onze houding is open en we benaderen de leerlingen, ouders en onze collega's op een positieve manier. Dit typeert de sfeer op onze school en zorgt mede voor de goede omgang tussen de kinderen onderling. De leerkrachten volgen de 'weerbaarheidstraining van Grol' om een positieve groeps- en werkcultuur te creŽren en hebben hier ruime ervaring mee.

'Wij-gevoel' in de klas
Grol Weerbaarheid gelooft in gezamenlijkheid: het creŽren van een 'wij-gevoel' binnen de groep. De leerkrachten wisselen spelmomenten af met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Hierdoor creŽren we een positieve sfeer en maken we kinderen weerbaarder. Na vakantieperiodes hanteren we de 'gouden weken', met extra aandacht en oefeningen voor de sociale vorming.

Onze kinderen leren goed voor zichzelf te zorgen en respectvol om te gaan met elkaar en de wereld om hen heen, dichtbij en ver weg.

School op Seef
Onze school maakt werk van een verkeersveilige schoolomgeving. We zijn aangesloten bij het programma "School op Seef". We geven gerichte verkeerslessen, doen mee aan het verkeersexamen en overleggen met de gemeente over veilige schoolroutes. Iedere drie jaar worden we gekeurd.