Missie en Visie

Wij zijn een christelijke basisschool met als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen.
Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijk daarbij is dat we oog hebben voor ieder kind. We hebben een open houding, wederzijds respect en een goede relatie, waarin het kind zich gekend weet.

Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat:
  • kinderen zich vormen tot verantwoorde mensen met lef en vertrouwen die van betekenis zijn;
  • ons eigentijdse onderwijs kinderen uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen;
  • het professionele team zichzelf en elkaar tot verdere groei brengt;
  • we investeren in betrokkenheid van ouders en de plaatselijke gemeenschap.
Belangrijke pedagogische waarden voor onze school zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, een kritische blik reflecterend vermogen en samenwerking.

Binnen ons onderwijs geven wij hier invulling aan door:
  • interactief lesgeven: we betrekken de leerlingen bij het onderwijs;
  • onderwijs op maat geven: differentiŽren;
  • gevarieerde werkvormen hanteren: variatie werkt motiverend;
  • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen;
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken.