Leesproblemen | Dyslexie

Binnen onze school is er een protocol voor de begeleiding van leerlingen die moeite hebben met lezen en/of spellen of dyslectisch zijn.

Er is een via Samenwerkingsverband 'Driegang' mogelijkheid om een dyslexieonderzoek aan te vragen. Dit onderzoek kan leiden tot een dyslexieverklaring en soms volgt er extra behandeling door een extern bureau. De kosten hiervan worden meestal door de zorgverzekeraar vergoed.

Ook zonder dyslexieverklaring dragen wij zorg voor goede begeleiding van uw kind.

Vanaf groep 5 mogen kinderen met een dyslexieverklaring gebruik maken van Read en Write. Dit is dyslexiesoftware waarmee teksten op de computer voorgelezen kunnen worden. De voorleessnelheid kan zelf worden ingesteld, hierdoor kan een leerling in eigen tempo lezen en oefenen. Verder kunnen de leerlingen deze software gebruiken voor het maken van opstellen, werkstukken, dictees of (Cito) toetsen. Leerlingen krijgen ook een inlog om thuis Read en Write te kunnen gebruiken bij het huiswerk.